HERMES

HERMES kom in twee verbande voor:

  1. ‑Hy is in die antieke tyd die seun en boodskapper van Zeus*, oppergod van die Griekse goderyk. In Listra* verwar die inwoners Barnabas* en Paulus* met Zeus* en Hermes onderskeidelik (Hand 14:12), lg omdat Paulus die woordvoerder was.
  2. ‑Dit is die naam van ’n gemeentelid in Rome* (Rom 16:14), vermoedelik ’n slaaf* of ’n vrygelate slaaf. Dit vertel iets van die sosiale opset van die kerk* in Rome.

 

Sidebar