HERMON

HERMON is berge 50 km suidwes van Damaskus*, wat die noordelike grens van Palestina* met Libanon* vorm (Deut 3:9). Die drie pieke troon 2 814 m die hoogte in. Daar word ook in Deut 4:48 na Hermon verwys as die Sionsberg. Oorlewering wil dit hê dat dit die berg van verheerliking is (Matt 17:1) en ook die plek waar Baäl* aanbid is (Rig 3:3), terwyl daar volgens Hoogl 4:8 leeus en luiperds voorgekom het. Die smeltende sneeu op Hermon vorm die oorsprong van die Jordaan*.

Sidebar