HERODIAS

HERODIAS was die kleindogter van Herodes*1 die Grote en die dogter van Aristobulus en Bernice.* Sy was eers getroud met Herodes Filippus*6 (Matt 14:3 en Mark 6:17 noem hom net Filippus). Hy was ’n halfbroer van haar eie pa. Hulle het ’n dogter, Salome*, gehad. Sy en Salome is veral bekend vir hulle rol in die dood van Johannes die Doper*, toe haar dogter op Herodias se advies sy kop geëis het. Sy is ná haar egskeiding van Herodes, getroud met Herodes Antipas*4 (wat intussen ook van sy vrou geskei het). Hy was ook haar oom, die halfbroer van haar pa, Aristobulus.

 

Sidebar