HETIETE

HETIETE is ’n volk woonagtig in die sentrale en oostelike dele van Klein-Asië met hulle hoofstad in Gattusa (Bogazkoy). Gedu­rende die 2de millennium vC het hulle die hoogtepunt van hulle mag bereik en by geleentheid dele van Mesopotamië* en Sirië* beset. In die Bybel* word na hulle ver­­wys as die “kinders van Het”. Die Heti­tiese wette en verbonde is ’n belangrike verwysingspunt vir die studie van die Ou Tes­ta­ment*.

Sidebar