HILKIA

HILKIA. Hierdie naam kom dikwels voor, verwysend na verskillende persone. Meestal word aangedui dat die persoon van Levitiese* afkoms was. Die bekendste is die persoon wat tydens koning Josia* se regering in Jerusalem* as hoëpriester* opgetree het. Hy was die seun van Sallum, en was ook van Levitiese afkoms. In 2 Kon 22 word vertel dat Josia Hilkia opdrag gegee het om die tempel* te restoureer. Hiertydens is die wetboek van die Here* ontdek. Toe dit aan die koning voorgelees is, het hy ’n hele reeks hervormingsmaatreëls aangekondig om die land te suiwer van afgode*. Sommige meen dat hierdie wetboek die oudste deel van die boek Deuternomium* kon gewees het.

 

Sidebar