HINNOM

HINNOM is die naam van die vallei of die droë dal rondom Jerusalem*. Dit begin by die Jaffapoort in die weste en sluit by die Kidrondal in die suidweste aan. Die vallei was die stads- en stamgrens tussen Benja­min* en Juda* (Jos 18:16). Dit het ’n nega­tiewe konnotasie gehad vanweë die kinder­offers aan Moleg* wat hier plaasgevind het (Jer 7:31; 19:6), en omdat dit as begraafplaas gedien het. Weens hierdie negatiewe beeld, simboliseer dit die plek van eindoordeel (Jes 31:9) en hel*. (Kyk ook: Gehenna.)

 

Dit is hoe die Hinnom-vallei vandag lyk

Sidebar