HOFNI

HOFNI is die seun van die priester Eli*, en was saam met sy broer, Pinehas, priester*1 in Silo* (1 Sam 1:3). God openbaar aan Samuel* dat Eli nie sy seuns gestraf het toe hulle gesondig het deur van die vet van die offerandes vir hulleself te neem nie, en daarom sou hulle sterf (1 Sam 3:13-14). Albei die seuns en 30 000 Israeliete* sneuwel toe die Filistyne* die ark* buit (1 Sam 4:10-11).

 

Sidebar