HUS, JOHANNES

HUS, JOHANNES (1372–1415) is in Bo­heme (tans die Tjeggiese Republiek) gebore. Hy was saam met figure soos Wy­cliff* en Savanarola* van die belangrikste wegbereiders van die Kerkhervorming*. Alhoewel hy in die algemene geheue feitlik net onthou word vir die feit dat hy op die brandstapel gesterf het, het hy in sy lewe baie uitgerig. Naas sy hoogleraarskap in Praag, het hy sterk gefokus op verskillende misstande in kerk* en samelewing. Hy het reeds vroeë afwykende gedagtes gekoester oor die kerklike hiërargie* en die kerklike sakramente* wat later in die Kerkhervor­ming tot wasdom sou kom. Hus het in 1414 voor die Konsilie van Konstanz vir kettery* verskyn, is ter dood veroordeel en die volgende jaar verbrand. Die legende word vertel dat hy op die brandstapel 100 jaar voor die geboorte van Martin Luther* sou geprofeteer het: “Julle maak ’n gans dood (Hus beteken “gans”), maar ’n swaan sal kom.” Dit word aangegee as rede waarom een van Luther en die Evangeliese Lutherse Kerk* se logo’s ’n swaan is.

Sidebar