ISJTAR

ISJTAR is die belangrikste Babiloniese* godin sedert die 2de millenium vC, met tempels onder andere in Babel* en Nine­ve*. Isjtar was oorspronklik ’n Semitiese* vrugbaarheids- en maangodin. Sy verplaas mettertyd die ouer Sumeriese Innana-godin en word hoof van die Babiloniese panteon. Isjtar was die koningin van die hemele en is veral geassosieer met seksualiteit* en oorlog*. Sy was die suster van die songod Marduk* en haar man/seun was Tammuz. Tammuz was die riviergod van die Eufraat* en Tigris* en die land se vrugbaarheid het van sy terugkeer uit die doderyk* afgehang.

 

Sidebar