JABES-GILEAD

JABES-GILEAD is ’n stad in Gilead*, oos van die Jordaan*, te onderskei van die Gilead*1 waar die skrywersgeslagte gewoon het. Volgens 1 Sam 11:1-11 verlos Saul* die stad nadat die Ammoniete* dit beleër het. Ná Saul se dood is sy lyk en dié van sy drie seuns deur die Filistyne* teen die muur van Bet-San* vasgeslaan. As blyk van waarde­ring vir wat Saul vir hulle gedoen het, het die dapper mans van Jabes-Gilead Saul se lyk gaan afhaal en in hulle stad begrawe (1 Sam 31:11-13).

Sidebar