JABES

JABES kom in die Ou Testament* in twee verbande voor.

  1. ‑Dit is ’n stad in Juda* waar die skrywersgeslagte gewoon het (1 Kron 2:55).
  2. ‑Dit is ’n man uit die geslag van Juda wat klaarblyklik deur sy pa voorgetrek is (1 Kron 4:9a), maar wat by geboorte die naam Jabes gekry het omdat sy ma hom met “smart” in die wêreld gebring het (1 Kron 4:9b). (Die naam “Jabes” herinner aan die Hebreeuse* woord vir “met smart”.) Jabes se verhoorde gebed, soos vervat in 1 Kron 4:10, is vroeg in die 21ste eeu uit die “vergetelheid” ontruk en het die onderwerp van ’n paar blitsverkoperboeke geword wat wêreldwye aandag getrek het. Dit is inderdaad ’n wonderlike gebed, maar mag nie gebruik word ter ondersteuning van ’n soort “voorspoed-teologie”* nie.
Sidebar