JABIN

JABIN. In Jos 11 en Rig 4 word na Jabin, die koning van Hasor*, verwys. Jabin het ’n verenigde front met ander Kanaänitiese* konings probeer vorm ná Josua* se suksesvolle verowering van Jerigo*. Josua het hulle egter verslaan, al die konings gedood en Hasor afgebrand. Dieselfde lot tref Jabin* en sy leërowerste, Sisera*, volgens Rig 4.

Sidebar