JAFET

JAFET is die jongste seun van Noag* en broer van Sem* en Gam*. Jafet was ook op die ark*1 tydens die vloed. Jafet en sy broer Sem het Noag se eer beskerm toe hy dronk was en Gam teenoor Noag oneerbiedig opgetree het. Hy word deur Noag geseën, en deel ook in die Goddelike seën van die verbond* ná die vloed. Sy nageslag word vermeld in Gen 10:2-5.

Sidebar