JEBUS

JEBUS is die naam van Jerusalem* in die tyd vóór Dawid*. Dit is geleë op die suidelike hang van die suidwestelike heuwel by die Hinnom* (Jos 15:8: 18:6). Dit word ver­bind met die dorsvloer van die Jebusiet, Arauna*, waar die latere tempelberg geleë was (2 Sam 24:16-18). Kanaänitiese inwoners, bekend as Jebusiete, het hierdie suidelike berghange bewoon voordat Dawid dit verower het (2 Sam 5:6-9; 1 Kron 11:4-8). Dit sou later die “Dawidstad” op die Ofel*-heu­wel word.

Ná die verowering van die stad deur Dawid het Jebusiete dit steeds bly bewoon as onderdane van die Israeliete* (1 Kon 9:20). Jebusiete het deel van Dawid se grootryk geword. Hofprofete soos Natan* en die priester Sadok* was moontlik Jebusiete. Ook die invloed van Jebusitiese gods­diens­instellings, ideologieë en tradisies moet nie onderskat word nie. Salomo se tempel*1 was nie ’n nuutgeboude tempel nie, maar waarskynlik ’n aangepaste heiligdom van ’n Jebusitiese tempel. Godsdiens-kultiese oorlewerings van Jebusitiese Jerusalem het die manier van godsaanbidding, soos dit in die Sionstradisie na vore kom, beslissend beïnvloed.

Sidebar