JEDUTUN

JEDUTUN was (volgens 1 Kron 25:3) ’n Levitiese sanger in koning Dawid* se tyd. Hy word ook geassosieer met een van die drie prominente families van tempelsan­gers. In die na-ballingskapse tradisies het die familie van Etan* die familie van Jedu­tun vervang. Jedutun word ook vermeld in die opskrif van Psalm 39, 62 en 77.

 

Sidebar