JEHU

JEHU beteken “hy is Jahwe*”. Verskeie persone met die naam Jehu word in die Ou Testament* vermeld.

  1. ‑Die seun van Josafat*4, seun van Nimsi (2 Kon 9:1). Hy was die tiende koning* van Israel* en het 22 jaar regeer.
  2. ‑Die seun van Ganani wat die val van Baesa* en sy nageslag aangekondig het (1 Kon 16:1, 7, 12).
  3. ‑Een van Dawid se dapper manne, ’n Ben­ja­miniet uit Anatot* (1 Kron 12:3).
  4. ‑’n Seun van Obed* uit die familie van Jeragmeël (1 Kron 2:38).
  5. ‑’n Seun van Josibja uit die stam van Si­me­on* (1 Kron 4:35).

^^^1

Sidebar