JISREËL

JISREËL word vir verskeie persone en plekke in die Ou Testament* gebruik.

  1. ‑Die stad Jisreël wat in die Jisreëlvlakte geleë was en ongeveer 90 km noord van Jerusalem* was, was die plek waar ’n aantal bekende gebeurtenisse afgespeel het. Nabot* se wingerd was hier geleë (1 Kon 21). Dit was ook ’n bekende slagveld (Rig 6:33; 1 Sam 29:1; 2 Kon 9:24–10:11).
  2. ‑Dit is ook die simboliese naam wat die profeet Hosea* aan sy seun moes gee. Die slag op die Jisreëlvlakte waarna Hosea verwys, sou die einde van die tienstammeryk van Israel*4 beteken (Hos 1:4-5; 2 Kon 15:29).
Sidebar