JOAB

JOAB is die seun van Seruja, Dawid* se stief­suster. Hy was een van die Ou Testa­ment* se dapperste helde – iemand wat net so onbuigbaar was in sy vyandskap as in sy vaardigheid op die slagveld (1 Kron 19:6-14). Hy was Dawid se bekendste en getrouste generaal, vóór en ná Saul* se dood, al­hoewel hy nie altyd gehoorsaam aan Dawid was nie. Joab was instrumenteel in die verowering van Jerusalem*, wat Dawid in staat gestel het om die stad as sy hoof­stad in te rig en die res van die koninkryk te konsolideer (2 Kron 11:6). Met Dawid op sy sterfbed, het Joab vir Adonia* as troon­op­­volger ondersteun en nie vir Salomo* nie. Op bevel van Dawid, het Salomo vir Joab laat doodmaak, ten spyte van die feit dat hy in die tempel geskuil het (1 Kon 2).

 

Sidebar