JOAS

JOAS. Daar word in die Ou Testament* melding gemaak van twee persone met hierdie naam.

  1. ‑Die negende koning van Juda*4 (836–798 vC). Hy was die seun van Ahasia* en Sibja, uit Berseba* (2 Kon 11–12; 2 Kron 22:10, 24-27). Joas was 7 jaar oud toe hy koning geword het en hy het 40 jaar in Jerusalem* regeer.
  2. ‑Die seun van Joahas*1 en twaalfde ko­ning van Israel* (2 Kon 13:10-25, 14:8-16; 2 Kron 25:17-24). Sy heerskappy lui die begin van ’n periode van voorspoed vir Israel in. Dit sou ’n hoogtepunt onder sy opvolger bereik.
Sidebar