JONADAB

 

JONADAB. Twee persone in die Ou Testament* dra hierdie naam.

  1. ‑’n Seun van Dawid* se broer, Samma, en vriend van Dawid se seun Amnon* (2 Sam 13).
  2. ‑Die seun van Rekab, wat saam met Jehu* eers die nageslag van Agab* in Samaria* doodgemaak het en daarna al die Baäl*priesters in die tempel* uitgeroei het (2 Kon 10:15-27).
Sidebar