JOSES

JOSES kom as naam ’n paar keer in die Nuwe Testament* voor. Die naam beteken “verhewe”.

  1. ‑Hy was een van Josef*2 en Maria*1 se seuns (Mark 6:3; 15:40, 47). Waar Markus “Joses” het, het Matt 13:55 “Josef”*3 . Dit is onduidelik of dit dieselfde of twee verskillende persone is.
  2. ‑In Hand 4:36 het sommige manuskripte “Joses”, ander “Josef”. Hierdie Joses/Josef was ’n Leviet*, op Siprus gebore, onder die apostels* bekend as Barnabas* en medewerker van Paulus*.
  3. ‑Klein-Jakobus se broer (Mark 14:40, 47; Josef in Matt 27:56), moontlik dieselfde as in 1.
Sidebar