JOSIA

JOSIA was koning oor Juda*4 in 639–609 vC. Nadat sy pa Amon*1 vermoor is, is Josia op agtjarige ouderdom koning gemaak deur die “volk van die land” (2 Kon 21:24 = 2 Kron 33:25). Hy het 31 jaar lank regeer. Josia is bekend vir die hervormings wat hy deurgevoer het. Hy het opdrag gegee dat die tempel* gerestoureer moes word waartydens die wetboek van die Here deur die hoëpriester Hilkia* gevind is. Na aanleiding van hierdie wetboek het Josia streng hervormingsmaatreëls ingestel om die land van afgode*diens te suiwer, en om die tempel in Jerusalem* as sentrum van aanbidding te vestig. Die viering van die Paasfees* in die tempel het die klimaks van die hervorming gevorm. Josia het onverwags gesterf toe hy farao Neko* II van Egipte* by Megiddo* probeer stuit het in sy opmars teen die Assiriërs*.

Sidebar