JOSUA (PERSOON)

JOSUA (PERSOON) is een van die twaalf verkenners wat Kanaän* moes gaan deur­kyk voordat die land ingeneem is. In Num 13:8 heet hy Hosea*, seun van Nun, maar Moses* verander dit na Josua. Hy en Kaleb* lewer ’n minderheidsverslag dat die land wel inneembaar is. Dit red hulle lewe (Num 14:38). Josua word Moses se opvolger, met Eleasar*, ’n seun van Aäron*, as priesterlike regterhand (Num 27:15-23). Hy moes die Israeliete in Kanaän inlei (Jos 1). Volgens die boek Josua* volg ’n stelselmatige inbesitneming van die land. Hy sluit die veldtog af en eis dat Israel* slegs die Here* mag dien (Jos 24:15). Sy slotwoord oor hom en sy gesin wat die Here dien, is tot vandag toe een van die sleuteltekste in kategese, jeugwerk en opvoeding.

Sidebar