JUBELJAAR (“HERSTELJAAR”)

JUBELJAAR (“HERSTELJAAR”) dui in die Ou Testament* op elke 50ste jaar wanneer die verarmdes in Israel* vrygelaat is, hulle skuld afgeskryf is en hulle na hulle grond as wettige eienaars kon terugkeer (Lev 25:8-17, 23, 54).

 

Sidebar