KAIN

KAIN is die oudste seun van Adam* en Eva*, en broer van Abel* (Gen 4:1-26). Kain was ’n saaiboer, en hy en Abel het aan die Here* offers gebring. God het in sy vrye keuse Abel se offer aanvaar, maar nie Kain s’n nie (vgl Heb 11:4). Kain was kwaad en hy vermoor sy broer Abel. God straf Kain en hy word ’n doellose swerwer, maar God gee hom ook ’n teken sodat niemand hom mag doodmaak nie.

Sidebar