KAIROS-DOKUMENT

KAIROS-DOKUMENT het in September 1985 verskyn as ’n Challenge to the Church: A Theological Comment on the Political Crisis in South Africa. Die dokument het uit vyf hoofstukke bestaan. Hoofstuk Een ver­klaar dat Suid-Afrika in ’n fundamentele krisis as gevolg van apartheid* verkeer, wat ’n “oomblik van waarheid” (kairos) vir Chris­tene meebring. Hoofstuk Twee oefen kritiek uit op die sg “staatsteologie”, waarby Rom 13 misbruik word om abso­lute gehoorsaamheid aan die gesag van die staat te eis, en alle politieke weerstand téén staatsvergrype as “kommunisme*” afgemaak word. Die “staatsgod” van wit setlaars is ’n “afgod”, sê die dokument. Hoofstuk Drie kritiseer “kerkteologie”, soos veral binne die Engelssprekende kerkgemeenskap beoefen, en pleit vir versoening* en geregtigheid* en ’n nie-gewelddadige oplossing vir Suid-Afrika se problem. Hoofstuk Vier bied ’n “profetiese teologie” en “Christelike boodskap van hoop” vir die “onderdruktes” teen die “onderdrukkers”. Hoofstuk Vyf roep Christene* op tot aksie, waaronder burgerlike ongehoorsaamheid. 165 persone van 20 verskillende Suid-Afrikaanse denominasies het die dokument tydens ’n eerste rondte onderteken. Die dokument het heftige reaksie uitgelok, veral in Afrikaanse kerk­kringe, asook in die media en oor die kanale van die SAUK, wat dit hoofsaaklik as ’n Marxisties*-geïnspireerde, ideologiese* en nie-teologiese dokument verwerp het.

 

Sidebar