KAJAFAS

KAJAFAS en Annas*, sy skoonpa, het ty­dens Jesus* se verhoor saam as hoëpries­ters* opgetree (Joh 18:13, 24). Volgens Matt 26:57 het hy en die priesterhoofde by sy huis besluit om Jesus aan te kla. Ná sy gevangeneming is Jesus na Kajafas se paleis geneem. Volgens Joh 18:14 argumenteer Kajafas in die Sanhedrin* oor die gevolge wat ’n oproer onder die Jode* vir hulle by die Romeinse* oorheersers kan hê. Daarom pleit hy vir die veroordeling van Jesus as enkeling, omdat dit beter is dat een vir die volk sterf, as dat die hele volk sterf.

 

 

Sidebar