KAKKERLAK, CUPIDO

KAKKERLAK, CUPIDO (1760–?). Die Khoekhoen-opstand (1799–1803) was onderweg toe dr J van der Kemp* van die Lon­dense Sendinggenootskap* (LSG) in 1801 ’n sendinggemeenskap op Graaf-Reinet gestig het. In dieselfde jaar is Kakkerlak, ’n saaier van beroep, gedoop*. Hy leer lees en skryf saam met ander, en in 1804 word hy in die sendelinge se jaarverslag as “een van ons ywerigste medewerkers” beskryf. Op Bethelsdorp dien Kakkerlak in 1807 as dia­ken. Op Sondae het hy dikwels nie slegs uit die Bybel* voorgelees nie, maar ook ’n toepassing gegee. Later, as reisgenoot van eerw John Campbell wat in die binneland sendingstasies besoek het, het hy gereeld op pad vir boere en plaasarbeiders gepreek. In 1814 is hy eers tot ouderling* verkies en toe ’n volwaardige hulp-prediker gemaak.

Daarna het Kakkerlak hom geroepe gevoel om onder die Korana naby die Hartsrivier te gaan werk, en hy verlaat Bethels­dorp in 1815. In moeilike omstandig­hede, met byna geen finansiële bystand van die LSG nie en gevolglik ook min sukses, word sy dienste in 1823 beëindig. Ná 17 jaar in diens van die LSG, verarm en meer as 60 jaar oud, was die laaste tyding oor hom dat hy hom by ’n slaaf wat gedros het, aangesluit het.

Vir verdere lees: VC Malherbe 1979. “The Life and Times of Cupido Kakkerlak” in: Journal of African History 20/3.

Sidebar