KALEB

KALEB is die seun van Jefunne uit die stam van Juda*2 en een van die verkenners wat Moses* na Kanaän* gestuur het en wat saam met Josua* ’n gunstige minderheids­verslag oor die inneembaarheid van die land gelewer het (Num 13:6; 14:6-10). Sy jonger broer, Otniël*, was die eerste rigter* van Israel* (Rig 3:9).

Sidebar