KALU, OGBU

KALU, OGBU (1944–2009) wat in Nigerië ge­bo­re is, kan waarskynlik as die top Afrika-kerkhistorikus van die 20ste eeu beskou word. Hy het sy opleiding in Nigerië en in Kana­da gehad en was in 2006 hoogleraar aan die McCormick Theological Seminary van die Presbiteriaanse Kerk* in Chicago, VSA. Hy staan in dieselfde liga as Enrique Dussel wat die leiding geneem het met omvattende kerkgeskiedskrywing in die sg Derde Wêreld. Kalu se besondere bydrae is geleë in die uitbou van kerkge­skie­denis in die Afrika-kontinent. Een van die belangrikste werke waarby hy betrokke was, is ’n nuwe perspektief op Afrika-kerkgeskiedenis, African Christianity: An African Story wat in 2005 verskyn het.

Sidebar