KAMA, WILLIAM

KAMA, WILLIAM (1798–1875) was die seun van Chungwa, kaptein van die Gqu­nu­kwebe-stam in die Oos-Kaap. Hy het, diep onder die indruk van die prediking van die sendelinge* van die Londense Sen­ding­genootskap, sy hart aan die Here* ge­gee. Sy vrou, Nomgwane, die dogter van Xhosa-koning Ngqika, wat as kind dikwels na die prediking van Ntiskana geluister het en self ’n gelowige Christen* was, het hom hierin gesterk. Nadat Kama sy pa opgevolg het, het hy hom daarop toegelê om sy hele stam te kersten – en het hy, ten spyte van baie teenstand van naburige kapteins, daarin geslaag om ’n egte Christenge­meen­skap te vorm. Nadat hy en sy hele stam in die omgewing van die Keiskamma-rivier gaan woon het, het hy ’n sendingstasie – wat hy Annshaw genoem het (na die vrou van die sendeling William Shaw) – opgerig. Kama moes talle struikelblokke oorkom. Die Xhosas het sy verwerping van poliga­mie* en van ander tradisionele gebruike wat hy as strydig met die evangelie* beskou het, ernstig bevraagteken, en hom selfs by Maqoma, die Xhosa-regent, aangekla. Die koning se oordeel was egter duidelik: “Wie kan bekostig om die stryd teen Kama se God aan te knoop? Hy is die Skepper van alle mag en ook van die kapteinskap. Ek, Maqoma, seun van Gqika, het nie die gesag om die wette van Kama se God te be­vraagteken nie”. (Kyk ook: Xhosas en die Christelike geloof.)

Sidebar