KANAÄN

KANAÄN is ’n landstreek sowel as ’n persoon.

  1. ‑Landstreek waarin die meeste van die gebeure van die Ou Testament* plaas­vind, asook dié van die vier Evangeliebe­skry­wings. Kanaän is die vrugbare gebied tus­sen die Middellandse See (wes), die Arabiese woestyn (oos), die Egipte-spruit (suid) en die Eufraat* (noord) (vgl Jos 1:4). Ka­naän is ook bekend as Siro-Palestina met Sirië* en Fenisië (lg tans Liba­non) in die noorde en Palestina* in die suide. Die suidelike deel staan ook bekend as Israel*, die Heilige Land of die beloofde land. In die Bybel* word gewoonlik in enger sin van Kanaän gepraat as die suidelike deel wes van die Jordaan (vgl Num 34:1-12).

‑   Deur die eeue is Kanaän deur verskillende volke bewoon, waaronder die Kanaä­niete*, Filistyne* (na wie Palestina vernoem is), Arameërs*, Arabiere (hedendaagse Pale­styne) en Israeliete (hedendaagse Israeli’s).

‑   Die land is oorwegend bergagtig met vrug­bare valleie. In die suide is ’n diep skeurvallei, waarin die See van Galilea*, die Jordaan* en die Dooie See geleë is. In die noorde loop twee parallelle bergreekse: die Libanon en die Anti-Libanon, met die berg Hermon* (2 814 m) as die hoogste spits in lg reeks. Die Orontes en Litani is die grootste riviere van Kanaän. Die landstreek ontvang winterreënval, wat afneem na die woestyn se kant toe.

‑   Kanaän was dikwels die twisappel tussen Egipte* en koninkryke in Mesopo­tamië* soos Babilonië* en Assirië*.

‑   Afgesien van die stede waarin die Israe­liete gewoon het, is die volgende stede in Kanaän van belang: Tirus*, Sidon*, Biblos, Damaskus*, Kades*, Hamat, Ebla en Ugarit*.

  1. ‑Seun van Gam* en kleinseun van Noag*. Volgens Gen 10:15-20 is hy die voorvader van verskeie Kanaäniese stamme. Hy is vervloek weens sy pa se optrede toe Noag kaal in sy tent gelê het (Gen 9:22-24).
Sidebar