KANDAKE

KANDAKE was die titel van die koningin van die destydse Etiopië (ook genoem Nubië of Kus*, met hoofstad Meroë), suid van Egipte*, tussen Aswan in die noorde en Kartoem in die suide, min of meer die huidige Noord-Soedan. Die amptenaar van Hand 8:26 was die kandake se minister van finansies.

Sidebar