KANONISASIE

KANONISASIE of heiligverklaring is in die Katolieke Kerk* die eindpunt van ’n deeglike kerkregtelike on­der­soek waardeur die pous* amptelik ver­klaar dat iemand wat dood is, weens sy of haar voorbeeldige lewe op aarde, die verheerlikte lewe in die hemel geniet. Daar­deur word die persoon in die Katolieke Kerk se amptelike lys heiliges ingeskryf en word vir ander Christene as ’n wegwyser na ’n volmaakte navolging van Christus* voor­gehou. Heiliges mag by eredienste vereer word, omdat hulle die suksesverhale van God se genade uitmaak.

Die proses begin by die bisdom waar die betrokke persoon gebly het. Mense wat die persoon as ’n uitmuntende Christen be­skou, versoek die plaaslike biskop* om ondersoek in te stel met die oog op kanonisasie. Die biskop benoem ’n postulator wat ’n verskeidenheid getuies moet aanhoor en alles wat die persoon geskryf het, deeglik ondersoek. As sy verslag positief is, word die hele saak Rome toe gestuur na die Kongre­gasie vir die Proses van Heiligverklaring, ’n departement van die Vatikaan* wat uit kar­di­nale* en deskundiges bestaan. As die resultaat van hulle ondersoek ook gunstig is, word die persoon eerbiedwaardig ver­klaar. Nadat ’n wonderwerk van die persoon deur sy/haar voorsteller bewys is, kan die pous hom of haar salig verklaar. Ná nog ’n wonderwerk bewys is, kan die pous die persoon heilig verklaar.

Vir verdere lees: KL Woodward 1991. Making Saints, Inside the Vatican Who become Saints, Who do not, and Why. Londen: Chatto & Windus.

Sidebar