KAPERNAUM

KAPERNAUM beteken “dorp van Na­hum”. Dit is geleë aan die noordoewer van die See van Galilea*, naby die grens tussen die gebiede van Herodes*4 Antipas en Hero­des*6 Filippus. Gevolglik was daar ’n tolhuis (Kyk by: Tollenaar) (Matt 9:9) en ’n afdeling soldate onder bevel van ’n offisier (Luk 7:2) (Kyk by: Owerste). Kapernaum vorm saam met Gorasin en Betsaida die “evangeliese driehoek”, die basis van Jesus* se bediening (Matt 4:12-13). Daar los Petrus*, Andreas* en Sebedeus* se seuns hulle nette om Hom te volg. Jesus verrig daar die meeste wonderdade (Mark 1:16-39). Tog blyk uit Matt 11:20-24 dat die bevolking van Kapernaum nie in Hom geglo het nie.

In die opgrawings by Kapernaum is die fondament van ’n sinagoge* en van ’n huis wat met Petrus verbind word, gevind. Dis egter onwaarskynlik dat Jesus in hierdie si­na­goge gepreek het en dat dit die huis van Petrus was. Dis onbekend of Jesus ’n huis in Kapernaum besit het. Volgens Matt 4:13 en Mark 2:1 het Hy wel daar gewoon.

Die bevolking het geleef van landbou, vis­sery, ambagswerk en handel op plaaslike markte. Internasionale handel is vergemaklik deur die See van Galilea, ’n netwerk van hoofpaaie (onder andere langs Kapernaum) en relatief oop grense.

Sidebar