KARDINAAL

KARDINAAL kom van die woord cardo, skarnier. Die instelling van die kardinaals­amp het ’n nederige oorsprong. In die Vroeë Kerk*, ná die Eerste Konsilie van Nisea (325 nC), is die woorde cardinalis, cardinare, incardinare gebruik om die vaste, permanente geestelike leier van ’n sekere bisdom aan te dui. Hulle is mettertyd in die struktuur van die kerk ingebou sodat hulle soos ’n skarnier gefunksioneer het. Die naam is later tot die bisdomme van Rome en omgewing beperk. Teen 1059 nC het pous Nikolas II verorden dat die kardinaal-biskoppe van toe af die nuwe pouse* sou kies. Kardinale is ook van dié tyd af deur die pous aangestel. Stadig maar seker het die aanstellings uitgebrei en sekere aartsbiskoppe (die hoofbiskop van ’n metropoolgebied) is ook deur die pouse tot kardinale benoem. Die kollege van kardinale in die Katolieke Kerk* sluit deesdae biskoppe van dwarsoor die wêreld in. Die instelling van ’n kardinaal is eenvoudig: die uitverkore man word op ’n afgespreekte dag deur die pous ontvang en die bekende rooi hoed word op sy kop gesit. Die verantwoordelikhede van ’n kardinaal is tweëerlei: dié wat hy moet nakom terwyl die pous nog lewe, en dié wat hy ná die dood van die pous moet nakom. Wat die eerste be­tref, word van hom verwag dat hy die pous met raad en daad met die beheer van die kerk sal help. Sy tweede groot verantwoor­delikheid is om te sorg dat die kerk in die afwesigheid van ’n pous voortgaan, en hy moet saam met die ander kardinale verga­der om ’n nuwe pous te kies. Deesdae is die bepaling dat van die meer as honderd kardinale net diegene onder die ouderdom van 80 jaar hulle stemreg kan uitoefen. Enige man kan as die nuwe pous gekies word – selfs al is hy nie ’n kardinaal of gees­te­like nie. Vir die tydperk van die verkiesing word die kardinale van die buitewêreld af­ge­sluit en hulle stem met stembriewe. As daar nie ’n meerderheid van 75% vir ’n kandidaat is nie, word die stembriewe met nat strooi verbrand en dit veroorsaak die swart rook wat die mense dan op die St Petrusplein in Rome sien. Wit rook beteken dat die nuwe pous verkies is, want die stembriewe is droog verbrand.

Sidebar