KARMA

KARMA is ’n belangrike begrip in die Hin­doeïsme*. Dit kom van ’n Sanskrit-woord wat “daad” en “beloning” verbind. Die onpersoonlike beginsel brahman (wat nie met die onpersoonlike skepper-god Brah­ma verwar moet word nie) het die wette van natuur en moraliteit bepaal. Die karma-geloof is dat elke goeie daad beloon, en elke slegte daad gestraf word. Dit is ’n kosmiese beginsel van outomatiese en regverdige balans. Dit kan vergelyk word met die Christelike geloofskompleks van sonde*, vergifnis deur genade*, en verlos­sing, maar in die Hindoeïsme is daar geen plek vir ’n persoonlike God, sondebesef of vergifnis nie. Elke mens is aan hom/haarself uitgelewer. Jou verdienste (of jou skuld) loop kumulatief op. Jy kry op die ou end net wat jy verdien. Jy is persoonlik verantwoordelik. Sommige probeer deur middel van die geestelike dissipline van karma yoga, dit wil sê onselfsugtige diens, verdienste opbou. Uiteindelik sal die wet van karma egter die balans bepaal, en ook wat van jou by jou dood sal word. Die Hindoe glo ook in die wet van sansara, reïnkarnasie. Karma sal dan bepaal wat jy in die volgende lewe sal wees – of jy “vooruit” of “agteruit” gebore sal word.

Sidebar