KASSIANUS, JOHANNES

KASSIANUS, JOHANNES (circa 365–433) staan in die kerkgeskiedenis* bekend as die verteenwoordiger van Semi-Pelagianis­me*.

Kassianus is rondom die jaar 360 nC gebore in wat vandag Roemenië is. Toe hy in sy twintigs was, het hy na Egipte gereis waar hy sterk onder die invloed van die Egiptiese monastisisme* en askese* kom. Hyself stig later twee kloosters* in Marseil­les, Frankryk: St Petrus en Victor vir mans, en St Savior vir vroue. Die lewe in hierdie kloosters was baie sterk op askese afgestem.

Vir Kassianus kan volkome heiligheid* net deur askese bereik word.

Al drie Kassianus se werke het be­houe gebly. Sy eerste en bekendste werk is Twaalf boeke oor die gebruike van die as­kete en agt beginsels om die hoofsondes af te sweer (417–418). Die eerste deel handel oor die eksterne gebruike in ’n klooster soos die kleredrag en daaglikse gebede. Die tweede deel het te doen met die spirituele lewe van askete in die klooster en hulle stryd om ’n suiwer hart te behou. Sy tweede werk is ’n Versamelwerk in veertien boeke (419–429) wat handel oor spirituele teologie en asketiese probleme. Sy laaste werk handel oor Die Vleeswording van die Here teen Nestorius in sewe boeke waarin hy Nesto­rius* se werk weerlê.

Die Oosters-Ortodokse kerk beskou hom as ’n heilige, maar hy is nooit in die Weste gekanoniseer (Kyk by: Kanoniseer) nie.

Sidebar