KASSIODORUS, FLAVIUS MAGNUS AURELIUS

KASSIODORUS, FLAVIUS MAGNUS AURELIUS (circa 485–580) was ’n Suid-Italiaanse edelman. As staatsman het hy die Ostrogotiese konings, wat toe Suid-Italië beheer het nadat hulle die Romeine oorwin het, gedien in die rol van questor (507), consul (514), magister officiorum (523–527) en praefectus (533–537). Laasgenoemde was ’n pos wat direk onder die koning gestaan het. In hierdie hoedanigheid het hy die geskiedenis van sy tyd opgeteken in sy werk Kronieke en die belangrike staatsdokumente van sy tyd bewaar in ’n verdere werk, Verskeidenhede.

Toe die Bisantynse keiserlike magte Suid-Italië herower, vlug Kassiodorus na Kon­stantinopel*, en sluit daarmee sy politieke loopbaan af. Hier begin hy ’n loopbaan as kerklike skrywer met sy werk ’n Kom­mentaar op die Psalms. In 554, toe hy omtrent 70 jaar oud was, keer hy terug na Suid-Italië om sy lewe in afsondering aan studie te wy. Hy stig  die Klooster van Vivarium op sy familielandgoed op die suidelikste kus van Italië. Hier, in 562, skryf hy sy Instellings, ’n handleiding vir monnike* oor die verkryging van geleerdheid en die kopiëring van manuskripte. Hy het ook vir monnike ’n spel-handleiding geskryf met die titel Oor ortografie.

As gevolg van die biblioteek wat Kassio­dorus opgebou het, het baie manuskripte van die Vroeë Kerk* vir die Middeleeue bewaar gebly.

Sidebar