KATENGEZA, NAMON KULIYAZI

KATENGEZA, NAMON KULIYAZI (circa 1880–1955) stam uit ’n hoofmansfa­milie. Hulle was tradisionaliste. Gedurende die beginjare van die NG sending in Malawi kom hy as jongman op Mvera tot bekering* en word in 1900 gedoop*. Hy word daardie selfde jaar buiteposonderwyser en later evangelis. In 1924 word hy opgeneem in die eerste leraarsklas. Sy ordening te Mvera op 15 November 1925 was ’n geskiedkundige gebeurtenis. Hy dien in verskeie gemeentes* van wat vandag bekend staan as die Nkhoma-sinode van die Kerk van Midde-Afrika, Presbiteriaans waar hy ’n sterk leiersrol vervul. Hy was die eerste Malawiër om verkies te word as voorsitter van die destydse ring* (vandag sinode*) van Nkhoma. Vir die laaste twaalf jaar van sy bediening was hy leraar van Nkhoma-gemeente waar hy in die tuig gesterf het. Ook in die breër samelewing het hy ’n belangrike en leidende rol gespeel en in verskeie rade en regeringsliggame gedien, waaronder as benoemde in die provinsiale raad. Hy is twee keer deur die staat vereer met toekennings vir buitengewone diens. Die Namon Katengeza Lay Training Centre op Chongoni dra sy naam.

Vir verdere lees: JM Cronje 1981. Aan God die dank: Geskiedenis van die sending van die Ned Geref Kerk, deel 2. Pretoria: NGKB. CM Pauw 1980. Mission and Church in Malawi. The History of the Nkhoma Synod of the Church of Central Africa, Presby­terian. 1889–1962. DTh, Universiteit van Stellenbosch.

Sidebar