KEDORLAOMER

KEDORLAOMER is volgens Gen 14 een van vier konings wat vir 12 jaar die gebiede rondom Sodom* en Gomorra* onderdruk het. Kedorlaomer was die koning van Elam, wat volgens Esra 4:9 die gebiede van Persië (Kyk by: Persiese Ryk), Erek, Babel* en Susan beslaan het.

 

Sidebar