KEMOS

KEMOS was die hoofgod van die Moa­biete*, ook genoem Kamos. Op die Mesa*-steen word na Kemos verwys, asook in Assiriese* en Eblaïtiese inskripsies. Kemos word soms verbind aan Moleg*, vir wie Salomo* ook ’n altaar oos van Jerusalem* gebou het (1 Kon 11:7, 33; 2 Kon 23:13). Koning Mesa van Moab* het sy seun vir Kemos geoffer (2 Kon 3:27), soos die Kanaäniete hulle kinders vir Moleg geoffer het (Kyk by: Kinderoffers).

Sidebar