KERK VAN DIE NASARENER

KERK VAN DIE NASARENER is deel van die sg heiligheidsbeweging en het sy ontstaan in die VSA gehad. Dit het vandaar in 1917 in Suid-Afrika gevestig geraak. Die Kerk van die Nasarenere het na raming ’n lidmaattal van sowat 220 000 in Suid-Afrika (2015). Twintig buitelandse werkers arbei in Suid-Afrika en verskeie* sendelinge uit Suid-Afrika werk elders in Afrika. Hulle ondersteun ook sending*werk in onder andere Zimbabwe. Hulle hoofkantoor is in Florida aan die Wesrand en hulle nuusbrief is bekend as die Trans African.

Sidebar