KERKBLAD, DIE

KERKBLAD, DIE word uitgegee deur die Deputate Publikasies van die Gere­for­meerde Kerke in Suid-Afrika* (GKSA). Hoewel dit nie ’n “amptelike” kerkblad is nie, fokus dit veral op lidmate van die GKSA.

Die eerste blad “gewy aan die belange” van die GKSA, het op 1 April 1873 onder redaksie van ds Jan Lion-Cachet* verskyn as De Maandbode. Sedert 1 Oktober 1894 verskyn dit tweeweekliks as Het Kerkblad onder die bestuur van die kuratorium en die teologiese professore (in Burgersdorp). Die Anglo-Boereoorlog* (1899–1902) onderbreek die verskyning en daarna verskyn dit afwisselend een maal en twee maal per maand.

Vanaf 1 Julie 1922 word die blad Die Kerkblad genoem en sedert 1 Julie 1953 verskyn dit weekliks. Van 1982–2002 is teruggekeer na ’n tweeweeklikse uitgawe, terwyl dit vanaf 2003 maandeliks verskyn. Dikwels is deeltydse redakteurs gebruik. Voltydse redakteurs was onder andere ds DG Venter (1953–1958), dr (later prof) PJ Coetzee (1958–1963) en dr D Kempff (1964–1987).

Die doel van die blad is om te kommunikeer, te informeer, voor te lig, toe te rus, te getuig en te diskusseer. Die blad weerspieël dus nie net wat in die GKSA (asook in ander kerke) gebeur nie, maar probeer ook om gelowiges deur middel van opbouende artikels toe te rus vir hulle diens in die kerk, koninkryk en samelewing.

Vir verdere lees: JC Coetzee 1959. “Skrif­telike getuienis uit die Gereformeerde Kerk” in: S du Toit et al, Die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika 1859–1959. Gedenk­boek by geleentheid van die eeufees. Potchefstroom.

Sidebar