KERKISME

KERKISME. Terwyl liefde vir en lojaliteit teenoor die kerk*(genootskap) waaraan ’n mens behoort, vanselfsprekend behoort te wees, is kerkisme ’n beheptheid met die vorms en beginsels van die eie kerk, en openbaar dit ’n afkeurenswaardige gesindheid wat in die weg staan van alle pogings om duideliker uitdrukking te gee aan die sigbare eenheid* van die kerk van Jesus* Christus* op aarde. (Sien ook HAT, 2015.)

 

Sidebar