KERNBEWAPENING

KERNBEWAPENING. Op 6 Augustus 1945 is die eerste atoombom op Hirosjima en op 9 Augustus 1945 die tweede bom op Nagasaki neergelaat waarmee die Tweede Wêreldoorlog* beëindig is, maar dit was terselfdertyd die begin van ’n nuwe manier van oorlogvoering waar die middele (kernwapens) die doel (’n vreedsame en regverdige wêreldsamelewing) bedreig. Alle tot nog toe bekende grense van (konvensionele) oorlogvoering is deur die nuwe wapens oorskry: 1. dié tussen soldaat en burger, oorlogsfront en tuisfront; 2. dié tussen oorwinnaars en verloorders (almal is potensiële verloorders); 3. dié tussen die huidige geslag en nageslag; 4. dié tussen vegtende en neutrale buurlande (kernwapens eerbie­dig nie landsgrense nie); 5. dié tussen vegtende lande en die hele wêreld. ’n Kern­oorlog is ’n oefening in futiliteit.

As dit duidelik is dat kernwapens on­bruikbaar is, ontstaan die vraag of hulle tog nie onmisbaar is nie, bv ter wille van afskrikking en magsbalans. Hierdie afskrikkingsteorie word egter deur swaarwegende teenargumente ondermyn, waar­on­der dié van ’n “onbedoelde” kernoorlog. En wat is die waarde van wapens wat iemand nie bereid is om te gebruik nie (en ás hy dit gebruik, dan alles te vernietig)?

Ondertussen kan die kennis om kernwapens te maak, nie meer vernietig word nie, wat beteken dat die mensdom sal moet leer om “met die bom te lewe” en wel op ’n manier wat na vrede lei en nie na selfver­nietiging nie. Albert Einstein* het opgemerk dat die splitsing van die atoom alles verander het behalwe ons manier van denke en daarom dryf die mensdom na ’n ongeëwenaarde katastrofe – indien iets buitengewoons nie gebeur nie. Die onder­tekening van die Kernsperverdrag deur supermoondhede, asook deur Suid-Afrika in 1991, is ’n belangrike baken op die pad na wêreldvrede. (Kyk ook: Etiek (Vredes)*.)

Vir verdere lees: P Abrecht en N Koshy (red) 1983. Before it is too Late: The Challenge of Nuclear Disarmament. Genè­ve: WCC. RJ Sider en RK Taylor 1982. Nuclear Holocaust and Christian Hope. Downers Grove: IVP.

Sidebar