KERUGMA

KERUGMA is ’n Griekse* woord wat “aankondiging” of “boodskap” beteken. In die Bybel* word dit met “boodskap” of “pre­di­king” vertaal. In Matt 12:41 en Luk 11:32 verwys kerugma na Jona* se boodskap waardeur die Nineviete tot bekering gekom het, maar in die res van die Nuwe Testament* dui dit op die verlossingsboodskap wat oor Jesus* Christus* handel. Pau­lus* verwys bv daarna as die “boodskap van Jesus Christus” (Rom 16:25). Christus se dood* en opstanding* vorm die kern van dié boodskap (1 Kor 15:14). Dit was Paulus se taak om hierdie boodskap te verkondig (Tit 1:3); spesifiek aan die heidene* (2 Tim 4:17). Deur die verkondiging van dié boodskap bring God die mensdom tot geloof en red Hy hulle (1 Kor 1:21). Die sukses van die prediking van die boodskap is nie afhanklik van geleerdheid of welsprekendheid nie, maar wel van die “kragtige werking van die Gees*” (1 Kor 2:4).

 

Sidebar