KETIB / QERE

KETIB / QERE is die benaming vir sommige van die notas wat die Masorete* in die kantlyne van die Masoretiese teks toege­voeg het. Dit is die Aramees* vir “dit wat geskryf is” en “dit wat gelees moet word”. Die Masorete was puntenerig oor wat aan die Hebreeuse* Bybel bygevoeg mag word. Hulle het wel veranderings toegelaat aan die vokale – vandaar “dit wat gelees moet word” – maar die konsonanteteks is nooit verander nie.

Sidebar