KGATLA, SELAELO THIAS

KGATLA, SELAELO THIAS (1949–) word groot in ’n nie-Christelike huis in die omgewing van Bochum in die latere Lim­popo-provinsie. Hy kom tot bekering* deur ’n traktaatjie te lees en gaan ná sy skool­opleiding vir twee jaar na die Dorotheasen­ding*, waarna hy sy teologiese studie aan Unisa voortsit en ’n doktorsgraad in sendingwetenskap* onder leiding van David Bosch* behaal. In 1987 word hy lektor in sendingwetenskap aan die Universi­teit van die Noorde. Hy voltooi kerklike kursusse aan die Stofbergse teologiese se­minarium sodat hy in 1997 as predikant* van die Verenigende Gereformeerde Kerk in Suider-Afrika* (VGKSA) georden* word. Hy word in 1999 assessor (ondervoorsitter) en in 2003 moderator* van die Noord-Transvaalse sinode* van dié kerk voordat hy in 2005 ook die eerste swart (nie bruin nie) moderator van die Algemene Sinode word. Kgatla het in 2006 bygedra tot ’n onverwagse deurbraak in die onderhandelings oor eenheid in die (Suid-Afrikaanse) NG Kerkfamilie, maar daarna het die onderhandelings ’n tyd lank gestol. Gesindhede het in 2011 weer begin verbeter. In sy akademiese werk doen Kgatla navorsing oor die swak vertoning van swart gemeentes, en kom tot die gevolg­trekking dat hulle nie die evangelie*bood­skap goed verstaan nie. In 2006 tree hy uit as voltydse dosent om hom meer aan die kerk se werk te wy, en in 2011 word hy professor in sendingwetenskap aan die Teologiese Fakulteit, Universiteit van Pretoria.

 

Sidebar