KHANYILE, MAQHAMUSELA

KHANYILE, MAQHAMUSELA (?–1877) was ’n bekeerling van die Lutherse* Noor­weegse Sendinggenootskap wat in 1848 in Natal aangekom en hulle eerste sending­stasie by Umpumulo gebou het – die Lu­therse teologiese kollege is vandag nog daar. Koning Mpande van die Zoeloes* het die sendelinge* in sy gebied toegelaat en sy onderdane het met koninklike sanksie die dienste bygewoon. Mpande self het egter geweier om die Christelike geloof aan te neem. Sy seun, koning Cetewayo, se doel was om die militêre prestige van die Zoe­loes te herstel en hy het die teenwoordig­heid van die sendelinge wat vrede gepredik het, verag.

Khanyile het op Eshowe gewoon en in 1877 het ’n groep soldate na hom ge­kom en vir hom gesê dat hulle hom gaan doodmaak. Toe hy hulle vra waarom hulle dit wil doen, het hulle gesê dit is omdat hy by die sendelinge leer en binnekort gedoop* gaan word. Die bejaarde Khanyile het gesê dat hy eers wil bid. Nadat hy gekniel en gebid het, het hy opgestaan en gesê: “Ek is nou gereed. Maak my maar dood.” Terwyl die soldate hom met hulle assegaaie doodsteek, het ’n donderstorm losgebars. Talle inwoners het geglo dat dit ’n teken van God se oordeel en ontevredenheid met Cete­wayo is. Khanyile se marteldood het mee­gebring dat daar die volgende jaar, ten spyte van die aanslae, 541 gedoopte bekeerlinge en meer as 500 leerders in die sen­dingskole was.

Sidebar